24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi cá chình

Đề tài “Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi cá chình” của tác giả Hoàng Văn Duật (cán bộ Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản III) cùng cộng sự vừa đạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII (2018 - 2019).