24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

Hệ thống nước tự chảy phát điện sinh hoạt kết hợp tưới cây ăn quả vườn đồi

Đề tài “Bắt ống nước tự chảy thắp điện sinh hoạt và tưới cây ăn quả vườn đồi” của tác giả Nguyễn Văn Dẻo (xã Cam Tân, huyện Cam Lâm) vừa đạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII.