Hệ thống dữ liệu khách lưu trú: Nhiều tiện ích

Đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý, kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh” vừa được các ngành chức năng thông qua và đánh giá có tính thực tiễn cao. Dự kiến, hệ thống dữ liệu khách lưu trú sẽ được áp dụng vào năm 2018.

15/08/2017

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top