Cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện chức năng hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú

Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh vừa nghiệm thu đề tài “Cập nhật, nâng cấp, hoàn thiện chức năng hệ thống phần mềm quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” do ông Nguyễn Tri Huy làm chủ nhiệm đề tài, cơ quan thực hiện là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn lực công nghệ thông tin.

03/10/2020

Nhiều ưu điểm từ gờ giảm tốc tạo điện năng

Em Dương Bảo Ngân - học sinh lớp 11 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) vừa đạt giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, năm học 2019 - 2020 với thiết bị “Gờ giảm tốc tạo điện năng”.

25/06/2020

Hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh

Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) cấp tỉnh vừa nghiệm thu đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hoàn thiện quy trình canh tác và bảo quản dừa xiêm xanh tại Khánh Hòa” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN Khánh Hòa chủ trì thực hiện, bà Bùi Thị Thu Hiền làm chủ nhiệm.

11/05/2020

Nghiên cứu và chế tạo thành công hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi

Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Khánh Hòa vừa họp đánh giá về đề tài “Nghiên cứu và chế tạo hệ thống giám sát điều khiển ao nuôi” do ông Trần Văn Hùng làm chủ nhiệm, Công ty TNHH Mentech chủ trì thực hiện. Đây là đề tài thuộc lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

20/02/2020

Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo

Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm nuôi thương phẩm điệp seo Comptompallium radula tại Khánh Hòa” do bà Phan Thị Thương Huyền (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III) làm chủ nhiệm.

19/11/2019

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top