24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h
Hệ thống dữ liệu khách lưu trú: Nhiều tiện ích

Hệ thống dữ liệu khách lưu trú: Nhiều tiện ích (15/08/2017)

Đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức quản lý, kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh” vừa được các ngành chức năng thông qua và đánh giá có tính thực tiễn cao. Dự kiến, hệ thống dữ liệu khách lưu trú sẽ được áp dụng vào năm 2018.

Chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào khai thác thủy sản

Chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào khai thác thủy sản (05/04/2017)

Chiều 4-4-2017, Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ (KHCN) vào khai thác thủy sản.

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá hồng Mỹ (Sciaenops ocellatus Linnaeus, 1766) tại Khánh Hòa (15/03/2017)