24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TỔNG TRUY CẬP: 24,174,817

TRUY CẬP THÁNG: 2,209

ĐANG ONLINE: 989

Chế tạo thiết bị chỉ thị và cảnh báo sự cố trên lưới điện trung áp (12/2017 – 12/2018) (10/03/2018)

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 (16/01/2018)

Ủy ban nhân dân Tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh hiện thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (cấp tỉnh và cấp cơ sở) thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017 (16/01/2018)

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng cấp tỉnh thuộc kế hoạch KH&CN năm 2017 có 24 nhiệm vụ

Xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá sủ đất (6/2017 – 6/2019) (23/10/2017)

Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân tại Khánh Hòa trong thời gian qua (9/2017 - 9/2018) (22/09/2017)

Nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (21/09/2017)